||Jai Sri Gurudev ||
BGSKH Education Trust[R.]

Balagangadharanatha Swamiji Kengal Hanumanthaiah Education Trust

A charitable Trust created on 12.04.1979, A unit of Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust [R]
||Jai Sri Gurudev ||
BGSKH Education Trust[R.]

Balagangadharanatha Swamiji Kengal Hanumanthaiah Education Trust

A charitable Trust created on 12.04.1979, A unit of Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust [R]
||Jai Sri Gurudev ||
BGSKH Education Trust[R.]

Balagangadharanatha Swamiji Kengal Hanumanthaiah Education Trust

A charitable Trust created on 12.04.1979, A unit of Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust [R]

OUR Trust

Sri Adichunchanagiri Mahasamsthana Mutt

 Chikkaballapur, Karnataka 562101

Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust

No-17, 1st B Main Rd, Hoshalli Extension, Stage 1, Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka 560040

BGS Education Trust

Kaveripura -Chinakurali Rd, Hassanapura, Alpahalli, Karnataka 571455